Badania kierowców Szczecin Prawobrzeże Auto Reflex
Badania kierowców Szczecin Auto Reflex

Badania kierowców Szczecin Auto Reflex

Rejestracja !!!

Badania kierowców Szczecin Auto Reflex

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 20:00 pod numerem telefonu:

+ 48 534-650-600

Zapewniamy możliwość szybkich badań lekarskich dla kierowców wszystkich kategorii i operatorów maszyn.

Dla studentów

Badania kierowców Szczecin Prawobrzeże Auto Reflex

Pracownia psychologiczna „Auto-Reflex” oferuje również pomoc studentom w dokonywaniu analiz statystycznych i konstruowaniu planów badawczych do prac magisterskich.

Oferujemy usługi na wszystkich etapach procesu badawczego. Pomagamy w sformułowaniu problemów badawczych, hipotez oraz operacjonalizacji zmiennych. Udzielamy porad w wyborze odpowiednich metod badawczych (psychologia) oraz modelu statystycznego. Interpretujemy wykresy i wyniki oraz oceniamy czy hipotezy zostały potwierdzone.

Uczymy wprowadzania danych i podstaw pracy z programem SPSS. Pomagamy w interpretacji wyników liczbowych oraz w sporządzaniu na ich podstawie tabel i wykresów. Pomagamy w takich analizach statystycznych jak: korelacje, analizy regresji, analizy wariancji, analizy mediacji oraz testy t-student wraz z ich nieparametrycznymi odpowiednikami. Są to badania oparte na porównywaniu dwóch grup oraz szukaniu związków i zależności. Uczymy zapisów wyników w zgodzie ze standardami APA.

Studentom psychologii w sposób „prosty” tłumaczymy zagadnienia związane z metodologią i statystyką z podkreśleniem ich znaczenia praktycznego w procesie badawczym. Ponadto tłumaczymy dowolne zagadnienia do egzaminów (psychologia) ze wskazaniem na „łatwo” dostępną i „zrozumiałą” literaturę. Udzielamy korepetycji z metodologii badań psychologicznych i innych dziedzin psychologi.