Badania i Psychotesty na Broń Szczecin Prawobrzeże Auto Reflex
Badania kierowców Szczecin Auto Reflex Badania kierowców Szczecin Auto Reflex

Rejestracja !!!

Badania kierowców Szczecin Auto Reflex

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 20:00 pod numerem telefonu:

+ 48 534-650-600

Zapewniamy możliwość szybkich badań lekarskich dla kierowców wszystkich kategorii i operatorów maszyn.

Badania i Psychotesty na Broń

Badania na broń Szczecin Prawobrzeże Auto Reflex

Wykonujemy badania do pozwolenia na broń do celów:

 • ochrony osobistej, osób i mienia – (broń gazowa i bojowa),
 • łowieckich,
 • sportowych (broń palna i pneumatyczna),
 • rekonstrukcji historycznych,
 • kolekcjonerskich,
 • szkoleniowych,
 • pamiątkowych.

Co należy zabrać ze sobą na badanie?

 • Dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport), okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy.

Aby umówić się na badanie należy zarejestrować się pod numerem telefonu: + 48 534-650-600
Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 20:00

Zakres badania psychologicznego:

Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o broń obejmuje w szczególności:

 • określenie poziomu rozwoju intelektualnego,
 • opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,
 • określenie poziomu dojrzałości społecznej tej osoby.

Zakres badania psychologicznego może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej osoby badanej. Psycholog na podstawie wyników badań, wydaje orzeczenie psychologiczne.

Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 2 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

Badanie ma na celu wykluczyć istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.