Badania kierowców Szczecin Prawobrzeże Auto Reflex
Badania kierowców Szczecin Auto Reflex Badania kierowców Szczecin Auto Reflex

Rejestracja !!!

Badania kierowców Szczecin Auto Reflex

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 20:00 pod numerem telefonu:

+ 48 534-650-600

Zapewniamy możliwość szybkich badań lekarskich dla kierowców wszystkich kategorii i operatorów maszyn.

Badania psychotechniczne kierowców

Badania kierowców Szczecin Prawobrzeże Auto Reflex

1. Kierowców zawodowych oraz amatorów:

 • Kierowców zawodowych oraz amatorów w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A,B,C,D,E,T),
 • Kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E, T),
 • Taksówkarzy,
 • Kierowców rajdowych,
 • Kierowców prowadzących samochód służbowy,
 • Kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • Kierowców przewożących materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12 metrów,
 • Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
 • kandydatów na instruktorów i egzaminatorów.

2. Kierowców skierowanych na badania na wniosek lekarza lub Komendy Policji:

 • Kierowców skierowanych na badania przez Policję w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych,
 • Osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,
 • Sprawców i uczestników wypadków, w których pojawili się zabici lub ranni,
 • Kierujących skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego,
 • Osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

Podczas badania dokonujemy diagnozy intelektu, osobowości, temperamentu, czasu reakcji, wrażliwosci na olśnienie, widzenia figur w mroku, widzenia głebi i umiejetności oceny prędkości.

Zapewniamy również możliwość zrobienia badań lekarskich