Badania kierowców Szczecin Prawobrzeże Auto Reflex
Badania kierowców Szczecin Auto Reflex Badania kierowców Szczecin Auto Reflex

Rejestracja !!!

Badania kierowców Szczecin Auto Reflex

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 20:00 pod numerem telefonu:

+ 48 534-650-600

Zapewniamy możliwość szybkich badań lekarskich dla kierowców wszystkich kategorii i operatorów maszyn.

Nowoczesna aparatura do badań psychologicznych

Badania kierowców Szczecin Prawobrzeże Auto Reflex

Wszystkie używane w pracowni aparaty odpowiadają wymaganiom określonym w aktualnej „Metodyce psychologicznych badań kierowców”, wydanej przez Instytut Transportu Samochodowego (Warszawa 2003).

  1. Miernik czasu reakcji - aparat przeznaczony jest do badania osób, od ktorych wymaga się określonej sprawności psychofizycznej. Powszechnie stosuje się go do badania kierowców, egzaminatorów, instruktorów oraz operatorów. Aparat ten pozwala także na badanie sportowców i osób z urazami kończyn po wypadkach. Służy do pomiaru rownomierności i szybkości reakcji psychofizycznej na bodźce dzwiękowe i świetlne.
  2. Wirometr - aparat ten wykorzystywany jest do badań operatorów, instruktorów, kierowców i egzaminatorów. Służy do badania zdolności oceny predkości i charakterystyki procesu podejmowania decyzji.
  3. Sterometr elektroniczny - aparat ten stosowany jest do badań kierowców, instruktorów, egzaminatorów, pracowników wysokościowych, pracowników obsługujących urządzenia w ruchu i operatorów wózków widłowych. Służy do diagnozowania widzenia stereoskopowego.
  4. Ciemnia kabinowa - aparat umożliwia badanie kierowców, operatorów, instruktorów i egzaminatorów. Pozwala określic widzenie figur w mroku i wrażliwość na olśnienie.
  5. Tablice Poppelreutera - aparat wykorzystywany jest do badania kierowców, egzaminatorów, instruktorów i operatorów. Pozwala on na badanie koncentracji, przerzutności i podzielności uwagi.